ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARISERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

ANASAYFA

Beykoz Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Avrupa Kredi Transfer ve Kredi Toplama Sistemi (AKTS), bir eğitim ve öğretim programının tanımlanmış eğitim hedeflerine ulaşılabilmesi için program için belirlenmiş tüm öğrenme/öğretme ve ölçme/değerlendirme bileşenlerinin (ders, staj, ödev, proje, sınav ve vb.), öğrencilerin sınıf içi ve dışındaki iş yüküne (çalışma zamanına) dayalı olarak kredilendirildiği, eğitim ve öğretim programlarının sistematik olarak tanımlanmasına olanak sağlayan öğrenci merkezli bir kredilendirme sistemidir.

AKTS, Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme, Erasmus+ Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Bologna Sürecinin (1999) başlangıcı ile Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş ve bu ülkelerin önemli bir çoğunluğunda ulusal kredi sistemi olarak benimsenmiştir. AKTS, başlangıçta öğrencilerin, Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisindeki hareketliliklerinde almış oldukları derslerin anlaşılması, karşılaştırılması, tanınması ve kredilerinin transferinin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilmiş, uluslararası öğrenci hareketliliğinin gelişmesine önemli katkı sağlamış ve süreç içerisinde geliştirilerek sadece kredi transferi amacına yönelik değil, kredi biriktirme ve yükseköğretim programlarının sistematik bir şekilde tasarımı, kalitesinin iyileştirilmesi ve kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik önemli bir araç olarak da kullanılmaya başlanmıştır. (Daha fazla bilgi için https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en ve/veya üniversitemizin bu bilgi paketinin “İLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER” ana menüsünü ziyaret edebilirsiniz.)

Beykoz Üniversitesi, AKTS yaklaşım ve uygulamalarını, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Düzey tanımları ve diğer unsurları ile ilişkili olarak eğitim ve öğretim programlarının tasarlanması, uygulanması, paydaşlar ile paylaşılması, gözden geçirilmesi, iyileştirmesi, ulusal ve uluslararası şeffaflığının sağlanmasında bir referans ve kalite güvencesi aracı olarak benimsemiştir.

Bu amaca yönelik olarak, Beykoz Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi/Ders Kataloğu, kurum içi yönetici ve akademik personelin üniversitemizdeki eğitim süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalara etkin katılımlarının sağlanması amacıyla üniversitemizin diğer bilgi sistemleri ile bütünleşik bir yazılım olarak Avrupa Komisyonu tarafından 2015 yılında yayımlanan güncel AKTS Kullanıcıları Rehberi (ECTS Users’ Guide)’inde önerilen tüm unsurları karşılayacak ve üniversitemizin vizyonunu ve farklılıklarını da yansıtacak kapsam ve içerikte hazırlanmış, yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve öğrenci adayları ile yükseköğretim ile ilgili kurumların, kuruluşların ve paydaşlarımızın bilgilerine ve değerlendirmelerine sunulmaktadır.


Görüşleriniz, değerlendirmeleriniz ve önerileriniz, sürekli iyileşmeyi, paylaşımı ve bu yönde gelişmeyi öncelikli ilkesi olarak benimsemiş olan üniversitemizde bu kapsamda yürütmüş olduğumuz çalışmalara çok değerli katkı sağlayacaktır. 
Katkılarınız ve/veya daha fazla bilgi edinmek için lütfen bize ulaşınız.