ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARISERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

KURUMSAL TEMELLER (MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER)

Hizmetlerinde mükemmellik, çalışanları ve öğrencileri için mutluluk, özgürlük, hoşgörü ve başarı merkezi olmayı amaçlayan Beykoz Üniversitesi’nin;

MİSYONU

“Öğrenen, öğrendikleri ile öğrenmeye ve topluma değer katan, evrensel bir üniversite olmaktır”

VİZYONU

 • Bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı ve yetkin,
 • Araştırma, sorun çözme ve uygulama becerileri gelişmiş,
 • Çok disiplinli yaklaşımlara açık, özgün, estetik, yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları tasarlayabilen ve uygulayabilen,
 • Öğrenmenin değerini bilen, öğrenmekten ve etik değerlerden yaşam boyu kopmayan,
 • Özgür düşünen ve düşüncesini ifade etmekten çekinmeyen,
 • Özgüveni yüksek ve etkili iletişim kurabilen,
 • Kalite ve mükemmelliği bir yaşam biçimi olarak algılayan ve uygulayan,
 • İnsan yaşamına, toplumsal ve kültürel değerlere saygılı,
 • Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş; sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alan,

bireylerin yetişmesine olanak sağlayacak, öğrenci, çalışan ve paydaşları ile bütünleşmiş, yurt içinde ve dışında saygınlığı olan örnek bir yükseköğretim ortamı ve kültürü oluşturmaktır.

TEMEL DEĞERLERİ VE İLKELERİ

Beykoz Üniversitesi, kurumsal olarak tüm faaliyet ve hizmetlerinin odağında aşağıdaki temel değerleri ve ilkeleri gözetir;

 • Araştırmak ve bilgi üretmek
 • Akademik özerklik, özgürlük ve sorumluluk
 • Öğrenci, çalışan ve paydaş odaklılık
 • Katılımcılık ve paylaşımcılık
 • Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik
 • İnsan hak ve özgürlüklerine, çoğulculuk ve çeşitliliğe saygı
 • Her alanda uluslararasılaşmak
 • Toplumsal ve sosyal sorumluluk
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Sürekli öğrenmek, iyileşmek, gelişmek ve mükemmelliği aramak