ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARISERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DİL POLİTİKASI

Beykoz Üniversitesi “dil politikası”, Üniversitenin, özgün, kişiye özel, deneyimleyerek öğrenmeye olanak sağlayan, öğretimde ileri teknolojiden yaralanan ve uluslararasılaşmayı hedef alan eğitim öğretim modeli esasları üzerine yapılandırılmıştır. Öğrencilerin, çalışma becerileri ve dil öğrenme stratejilerini güçlendirerek kendi öğrenme süreçlerinde sorumluluk almalarını sağlamak, onlara öğrenmeyi öğretmek, etkili iletişim yolları kullanarak farklı kültürlerle etkileşimlerinin geliştirilmesine ideal düzeyde katkıda bulunmak dil politikamızın temelini oluşturur. Kültürler arası köprüler kurulabilmesine olanak sağlayacak yabancı dili öğretmek (yabancı dilde yazılmış ve söylenmiş metinlerin anlaşılmasını, yazarak ve konuşarak o dilin kullanılmasını, o dilin dilbilgisi ve sözcük bilgisine hakim olunmasını sağlamak) ve bu bilgi ve beceriler edinilirken gereksinim duyulan her türlü yazılı, sözlü, görsel, işitsel, çevrimiçi bilgi kaynaklarından, günümüz yabancı dil yaklaşım ve yöntemlerinden yararlanmak bu temelin yapı taşlarını oluşturur.

Üniversitemiz, sınıf içi ve uzaktan öğretimle sağladığı fırsatlarla, yurt içi ve yurt dışından gelen ve anadili İngilizce olmayan öğrencilerine, onların öğrendikleriyle topluma değer katabilmelerine yardımcı olacak, onları yaratıcı, katılımcı ve yenilikçi kılacak, kişi hak ve özgürlüklerine, özgür düşünceye ve evrensel değerlere saygılı ve iletişime açık olmalarına ve sosyal sorumluluk bilinci ile ifade gücünü geliştirmelerine olanak sağlayacak, üniversitedeki bölüm ve/veya programlarını takip etmede gereksinimlerini karşılayacak, nitelikli ve kaliteli İngilizce dil eğitimini sunmayı kendisine misyon edinmiştir.

Beykoz Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu çatısı altında,

  • İngilizce Hazırlık Programı,
  • Lisans/ Önlisans İngilizce Programı ve
  • Modern Diller Programı

olmak üzere üç ayrı programla öğrencilerine yabancı dil desteği verir ve dil politikasını hayata geçirir.

Bu programlar dışında, uluslararasılamayı ve farklı kültürlerle yaşamayı ve deneyimleyerek öğrenmeyi teşvik amacıyla öğrencilere, uluslararası öğrenci değişim programına, Üniversite bünyesinde yer alan Uluslararası Ofis (Beykoz-TÖMER) tarafından düzenlenen yurtdışı okullarında yabancı dil öğrenimine katılmaları hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

İngilizce Hazırlık Programı:

Öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı derslerine, yerleştikleri bölümün/programın öğrenim diline uygun olarak “zorunlu” (bölüm/program öğrenim dili İngilizce olanlar için) ve “isteğe bağlı” (bölüm/program öğrenim dili Türkçe olan öğrenciler için) olarak devam ederler.

İngilizce Hazırlık Programı, Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni (CEFR) baz alınarak düzenlenmiştir. Öğrenciler, akademik yıla başlarken girdikleri İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına göre A1 (başlangıç), A2 (orta öncesi), B1 (orta), B1+ (orta+) düzeylerde sınıflara yerleştirilirler. Program, yaklaşık 16 haftadan oluşan iki birleşik modül (1. Modül Güz Yarıyılı; 2. Modül Bahar Yarıyılı) ve yaklaşık 7 haftadan oluşan tekli modül (3. Modül Yaz Dönemi) olmak üzere toplam üç modülden oluşmaktadır.

Yabancı dil programı, haftada yaklaşık 24 saat, sınıf-içi ve yüz yüze olarak planlanmıştır ve derslerde iletişimsel dil yaklaşımı (Communicative Approach), içeriğe bağlı (Content Based) ve proje tabanlı (Task Based) yöntem ve teknikler kullanılır. Sınıf-içi derslerin yanı sıra öğrenciler, sınıf dışında da- onların otonom bireyler olmasını sağlayan ve proje tabanlı öğretimi destekleyen- çevrimiçi ve bireysel çalışma süreçlerine dahil olurlar. Program bünyesinde kurulan Akademik Destek Birimi (Academic Counselling Unit- ACUT), öğrencilerin bireysel yabancı dil gereksinimlerinin karşılandığı etüt çalışmalarıyla onlara destek verir.

Modülsonu başarı ortalaması 65 ve üzeri puan olan öğrenciler, o modülde başarılı sayılırlar ve en son öğrenim gördükleri düzeyden bir üst düzeyde ders almaya hak kazanırlar.

Çıkış düzeyi B1+’ı 80 ve üzeri puanla bitirenler ile girdikleri İngilizce Yeterlik Sınavından en az 60 puan alan öğrenciler Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış sayılır ve takip eden dönemde bölümlerinde açılacak olan dersleri almaya hak kazanırlar.

 

Lisans/Önlisans Programı:

Lisans/Önlisans İngilizce Programı, öğretim dili Türkçe ve İngilizce olan lisans ve önlisans programlarında yapılan İngilizce derslerini kapsar.

Öğrenim dili İngilizce olan program öğrencileri, İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı (muaf) olduktan sonra yerleştikleri programlarda B2 (orta üstü / upper-intermediate) düzeyinde İngilizce derslerine katılırlar.  Programda, Genel İngilizce ve iletişim becerilerini geliştiren yabancı dil dersleri (yüz yüze ve çevrimiçi) yanında Mesleki İngilizce derslerine de yer verilir. Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngilizceyi, Avrupa Dil Portfolyosunda tanımlanan B2+ (upper intermediate+) düzeyinde, önlisans öğrencileri ise B2 (upper intermediate) düzeyinde kullanma yetkinliğine sahip olurlar.

 Öğrenim dili Türkçe olan program öğrencileri, Lisans/Önlisans İngilizce Programı’nda yer alan Genel İngilizce derslerine (yüz yüze ve çevrimiçi) devam ederler. Bazı programlarda, Genel İngilizce yanında Mesleki İngilizceye de yer verilir. Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Avrupa Dil Portfolyosunda tanımlanan B1 (intermediate) düzeyinde, önlisans öğrencileri ise A2 (pre-intermediate) düzeyinde İngilizce kullanma yetkinliğine sahip olurlar.

Öte yandan, öğrenim dili Türkçe olan lisans/ön lisans öğrencilerine, Erasmus, AFS, Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına katılımları için gerekli İngilizce bilgisi, öğrenim dili İngilizce olan bir programdan da diploma alabilme fırsatları (DGS ile öğrenim dili İngilizce olan bir programa/bölüme yerleşmede avantaj sağlama, çift ana dal olarak, İngilizce öğrenim yapan bir program/bölüm seçilebilmesi, sektörde aranan olmak, kolay ve büyük firmalarda staj olanaklarını yakalama, bölüm İngilizce derslerine adapte olma ve takipte kolaylık) gibi bilgilendirmeler yapılmak suretiyle öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’nda İngilizce öğrenmeleri için teşvik edilirler.

 

Modern Diller Programı:

Beykoz Üniversitesi, İngilizce dışındaki yabancı dillerin öğretimi için tasarlanan Modern Diller Programı ile lisans, yüksekokul ve ön lisans öğrencilerine, onların bölüm ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik destek verir. Öğrenciler, Modern Diller Programı’nın sunduğu, İngilizce dışında açılacak yabancı dil derslerine “seçmeli ders” olarak kayıt yaptırırlar.