ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARISERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

AKTS KREDİ HESABI

AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir akademik yıl boyunca tam zamanlı çalışmasıyla oluşan öğrenci iş yükü yılda 36/40 hafta ve 1 kredi 25-30 saatlik bir çalışma saati yerine geçer. İş yükü öğrencilerin gerekli öğrenim çıktılarını tamamlamayı gerçekleştirmesine dayanır. Öğrenim çıktıları başarılı bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bir öğrencinin neyi öğreneceği, anlayacağı ve yapabileceğini tanımlamaktadır.

Beykoz Üniversitesi öğrencilerine lisans ve önlisans seviyesinde yeterlilik kazandıran bir yükseköğretim kurumudur. Meslek yüksekokullarının önlisans programlarının normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı, öğrenci iş yüküne bağlı toplam kredi miktarı 120 AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, önlisans düzeyini içinde barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların önlisans düzeyinin normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı, toplam kredisi 120 AKTS, lisans programlarının toplam süresi dört eğitim-öğretim yılı, toplam kredisi 240 AKTS’dir. Bu, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesindeki (QF-EHEA) düzenlemelerle ve  Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesindeki (TYYÇ) düzenlemelerle de uyumludur. 

Ders programlarında yer alan derslerin kredileri, bir öğrencinin tüm eğitim-öğretim etkinliklerine ayırabileceği haftalık azamî sürenin 45 saat ve bir eğitim-öğretim yarıyılındaki tüm eğitim-öğretim etkinlikleri için ayrılan süre 17 hafta (14 hafta ders, 3 hafta yarıyıl sonu sınavları ve sınava hazırlık) olup, 1 AKTS kredisi 25.5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde hesaplanmıştır.

Öğrenci işyüküne dayalı olarak belirlenen AKTS kredileri her yarıyıl sonu tüm dersler için öğrencilere uygulanan "Öğrenci İşyükü Anketi" ve "Ölçme ve Değerlendirme" sonuçlarına göre ilgili birimlerin akademik kurulları tarafından gözden geçirilmekte ve gerekli görülen durumlarda güncellenmektedir.

 

Örnek:

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü "Mikro İktisat" Dersi

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik (Hafta Sayısı) Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 8 8
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri İş Yükü - - 78
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri İş Yükü
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik (Sayısı) Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Küçük Sınavlar 2 6 12
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri İş Yükü - - 48
Toplam iş yükü (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 126
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 5