ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARISERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI (KÖÇ)

Beykoz Üniversitesi’nin kurumsal çıktıları; öğrencilerin kendi programlarında alanlarına yönelik tanımlanmış olan öğrenme çıktılarından bağımsız olarak, her bir eğitim ve öğretim düzeyi için farklı seviyelerde tanımlanmış, her bir öğrenci tarafından kazanılması hedeflenen ortak çıktıları ifade eder.

Üniversitemiz, tanımlamış olduğu kurumsal çıktılar ile aşağıdaki 14 anahtar yetkinliği, ders programlarında Yetkinlik Geliştirme Programı ile destekleyerek, öğrencilerine kazandırmayı hedeflemektedir. Bu yetkinlikler, Avrupa Komisyonunun AB üye ve aday ülkelerindeki her vatandaşın toplumdaki değişikliklere uyum sağlaması için önerilen ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında da öngörülen 8 anahtar yetkinliği de kapsamaktadır. 

Beykoz Üniversitesi’nin Anahtar Yetkinlikleri:

 1. İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi
 2. Liderlik ve Takım Çalışması
 3. Etik ve Sosyal Sorumluluk
 4. Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim
 5. Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme
 6. Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme
 7. Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme
 8. Değişimi Yönetebilme
 9. Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim
 10. Küresel Bakış Açısı Geliştirme
 11. Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik
 12. Kültürel Bilinç ve İfade
 13. Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği
 14. Yabancı Dilde İletişim

Üniversite tarafından belirlenmiş olan bu anahtar yetkinlikler, her bir eğitim ve öğretim düzeyi için farklı seviyelerde olmak üzere tek bir “Kilit Program Öğrenme Çıktısı (KPÖÇ)” altında “14 Alt Program Öğrenme Çıktısı (APÖÇ)” ile ilişkilendirilmiş ve programların öğrenme çıktıları arasında ortak bir program öğrenme çıktısı olarak tanımlanmıştır.

ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI:

KPÖÇ: İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri alanı ile ilişkili olarak temel düzeyde kazanır.

APÖÇ 1) Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır.

APÖÇ 2) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.

APÖÇ 3) Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

APÖÇ 4) Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır.

APÖÇ 5) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder.

APÖÇ 6) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır.

APÖÇ 7) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir.

APÖÇ 8) Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir.

APÖÇ 9) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde).

LİSANS PROGRAMLARI KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI:

KPÖÇ: İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır.

APÖÇ 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır.

APÖÇ 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alır, gerektiğinde liderlik yapar.

APÖÇ 3) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.

APÖÇ 4) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır.

APÖÇ 5) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir.

APÖÇ 6) Stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir.

APÖÇ 7) Değişimi yönetebilme yetkinliği kazanır.

APÖÇ 8) Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterir.

APÖÇ 9) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder.

APÖÇ 10) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır.

APÖÇ 11) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir.

APÖÇ 12) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI:,

KPÖÇ: Sahip olduğu lisans düzeyi yetkinliklerinin üzerinde, iş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri iş ve/veya akademik yaşamda profesyonel düzeyde geliştir.

APÖÇ 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliğini uzmanlık düzeyinde geliştir.

APÖÇ 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev alır ve gerektiğinde liderlik yapar.

APÖÇ 3) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir.

APÖÇ 4) Çalışmalarında ileri teknoloji ve dijital dönüşüm olanaklarının farkındadır.

APÖÇ 5) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır.

APÖÇ 6) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır.