TARİHÇE

Beykoz Üniversitesi’nin Kurucu Vakfı Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı’dır.

Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı, 18 Temmuz 2007’de lojistik sektörüne yönelik nitelikli bilimsel araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak, sektörde çalışan insan kaynağının mesleki ve davranışsal gelişimine katkı sağlamak ve sektöre nitelikli insan kaynağı sağlayacak yükseköğretim kurumu kurmak amacıyla bir grup meslek erbabı ve akademisyen tarafından Beykoz’da kurulmuştur.

Vakıf kuruluş amacından yola çıkarak 2008 yılında Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nu hayata geçirmiş ve bu Yüksekokul üniversitenin kuruluşuna kadar sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip 7 binden fazla mezun vererek sektörün eğitimli insan kaynağı ihtiyacını önemli ölçüde karşılamıştır.

Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı meslek yüksekokulunun faaliyetini sürdürürken, yükseköğretimde farklılıkları olan, uluslararası standartlarda örnek bir üniversite kurmak için yaptığı çalışmaları tamamlamış ve 7 Eylül 2016 tarihinde Beykoz Üniversitesi’ni kurmuştur. 2008 yılında kurulan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu da tüzel kişiliği sona erdirilerek, Beykoz Üniversitesi’ne bağlanmıştır.